Strona główna<<<    Zagrożenia, konsekwencje, profilaktyka<<<

Profilaktyka

W celu utrzymania instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej w odpowiednim stanie higienicznym należy okresowo wykonywać czynności związane z jej czyszczeniem i dezynfekcją doraźną. Jednak aby zapobiec namnażaniu się mikroorganizmów zaleca się stosowanie również dezynfekcji trwałej, w niektórych przypadkach trwającej nawet 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Ostatnio na znaczeniu przybiera stosowanie metod ciągle i trwale zapobiegających powstawaniu zanieczyszczeń mikrobiologicznych poprzez tworzenie środowiska zabójczego dla drobnoustrojów, np. stosowanie fizycznej metody dezynfekcji wykorzystującej promieniowanie ultrafioletowe.

 

01. Czyszczenie instalacjia
02. Dezynfekcja doraźnaa
02. Dezynfekcja trwałaa

 

RussianRUEnglish (UK)PolishPL