Strona główna<<<    Co wpływa na atmosferę w domu i w pracy?<<<

Powietrze zewnętrzne

Powietrze atmosferyczne ma duży wpływ na czystość powietrza wewnątrz budynku. Przedostawanie się zanieczyszczeń z zewnątrz do wewnątrz można częściowo ograniczyć stosując odpowiednie urządzenia np. filtry powietrza czy lampy UV-C. Jednak nigdy nie ograniczy się ich całkowicie! Pewna część tych zanieczyszczeń osadza się wewnątrz kanałów wentylacyjnych i tworzy swojego rodzaju pożywkę, stwarzając idealne środowisko do rozwoju mikroorganizmów chorobotwórczych, które wraz z przepływającym powietrzem wtłaczane są do pomieszczeń.

Źródła i rodzaje zanieczyszczeń powietrza:

ZANIECZYSZCZENIA NATURALNE
kosmiczne

opady meteorytów, pyłu kosmicznego

ziemskie

burze piaskowe, pożary stepów i lasów, wybuchy wulkanów

biozanieczyszczenia

gnicie substancji organicznych w środowisku naturalnym, bioaerozole przenoszone przez prądy powietrzne

EMITOWANE ZANIECZYSZCZENIA

Łączna masa: 100000 ton/(rok*km2)

Pyły szkodliwe i toksyczne gazy: CO, Co2, SO2, fumarole>200oC solfatary 100÷200oC, para wodna, mofety

Pyłki drzew, krzewów, traw, igiełki niektórych drzew, zarodniki grzybów, bakterie, wirusy, toksyczne gazy: CO2, H2S, NH3 i in.


ZANIECZYSZCZENIA SZTUCZNE
eksperymenty

eksplozje nuklearne, rozpylanie środków chemicznych (pestycydów i in.), rozpylanie bioaerozoli

przemysłowe

przemysł chemiczny, rolno-spożywczy, hutniczy, górniczy, energetyka, ogrzewanie, procesy i in.

gospodarcze

domy mieszkalne, placówki służby zdrowia, gospodarstwa rolne, fermy hodowlane, ruch pojazdów mechanicznych, wysypiska śmieci

EMITOWANE ZANIECZYSZCZENIA

Sztuczne izotopy promieniotwórcze, szkodliwe aerozole chemiczne i opady radioaktywne

Pyły szkodliwe, toksyczne gazy: SO3, CO, CO2, HCN, SO2, NO2, H2S, HF, izotopy promieniotwórcze.

Pyły szkodliwe, toksyczne gazy: CO2, H2S, NH3, i inne, zarodniki grzybów, bakterie saprofityczne, chorobotwórcze, wirusy, pyłki kwiatowe roślin uprawnych

Krzysztofik B., Krzechowska M., Chęciński J., Podstawy chemii ogólnej i środowiska przyrodniczego, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 1994

 

Powietrze zwenętrzne
02. Wentylacja i klimatyzacja
03. Powietrze wewnętrzne

RussianRUEnglish (UK)PolishPL