Strona główna<<<    Zagrożenia, konsekwencje, profilaktyka<<<

Konsekwencje

Niestety konsekwencje wynikające z nieprawidłowego dbania, bądź nie dbania o higienę instalacji klimatyzacyjno-wentylacyjnych w Polsce nie są jeszcze wyraźnie dostrzegane. Dotyczy to zarówno użytkowników pomieszczeń, projektantów, instalatorów, producentów urządzeń a przede wszystkim przedstawicieli władz. W krajach Europy zachodniej, Skandynawii i w Stanach zjednoczonych już od wielu lat zwraca się uwagę na te zagadnienia. Problemy te są tam dostrzegane i szeroko dyskutowane. Powszechna staje się świadomość, że brak zainteresowania problemem stanu higienicznego instalacji klimatyzacyjnych ze strony projektantów, inwestorów i pracowników eksploatacyjnych prowadzi nie tylko do pogorszenia funkcjonowania instalacji, lecz także do powstania zagrożenia dla zdrowia dla ludzi oddychających zanieczyszczonym powietrzem. Z innej strony patrząc nieprawidłowo działająca, zanieczyszczona instalacja może generować większe koszty eksploatacyjne i nie tylko.

Główne zagrożenia wynikające z używania niedostatecznie oczyszczonych instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych to:

 • obniżenie jakości powietrza wewnętrznego;
 • zwiększenie się objawów lub przypadków różnych chorób (BRI) u użytkowników klimatyzowanych
 • pomieszczeń;
 • zaburzenie działania systemu;
 • wzrost kosztów energetycznych związanych ze zwiększeniem oporów przepływu powietrza przez
 • instalacje;
 • pojawienie się pleśnienia i procesów gnilnych w elementach instalacji;
 • pojawienie się nieprzyjemnych zapachów w pomieszczeniach;
 • wzrost kosztów związanych ze zmniejszeniem wydajności pracowników;
 • wzrost kosztów powstałych z wyniku ewentualnych roszczeń odszkodowawczych;
 • wzrost kosztów związany z zanieczyszczeniem produktów;
 • wzrost kosztów związany ze skróceniem żywotności urządzeń.

 

01. Zagrożenia
02. Konsekwencje
03. Profilaktyka

RussianRUEnglish (UK)PolishPL