Strona główna<<<

Czym chory budynek może nas zarazić?

Większość zanieczyszczeń znajdujących się w powietrzu wewnątrz pomieszczeń może mieć wpływ na zdrowie ich użytkowników. W mieszkaniach, biurach, halach produkcyjnych i innych pomieszczeniach, potencjalnie najgroźniejszymi z tych zanieczyszczeń są mikroorganizmy chorobotwórcze zawieszone w powietrzu (bioaerozol) oraz produkty ich metabolizmu tzw. VOCs (Volatile Organic Compounds – lotne związki organiczne), zanieczyszczenia te znajdujące się w instalacji są tłoczone wraz z powietrzem do pomieszczeń. Mikroorganizmy występują we wszystkich środowiskach na Ziemi, ich formy przetrwalinkowe znaleziono także poza atmosferą ziemską. Dlatego ich obecność w pomieszczeniach jest zjawiskiem zupełnie normalnym. Zaburzenie równowagi mikroekosystemu, poprzez pojawienie się warunków sprzyjających rozwojowi jednym drobnoustrojom, a ograniczających rozwój drugich, może powodować zagrożenie dla użytkowników pomieszczeń. Szczególnie w przypadku, gdy tą pierwszą grupą są drobnoustroje chorobotwórcze. Instalacje klimatyzacyjno-wentylacyjne są medium mogącym ową równowagę zaburzać. Biorąc pod uwagę systematykę, mikroorganizmy można podzielić na trzy grupy:

 

01. Wirusy
02. Bakterie
03. Grzyby

RussianRUEnglish (UK)PolishPL