Strona główna<<<    Czym chory budynek może nas zarazić?<<<

Bakterie

Nie ma na ziemi środowiska wolnego od występowania tych mikroorganizmów. Ich obecność stwierdzono w gorących źródłach, lodowcach, występują nawet w złożach ropy naftowej. Mimo, że są one dużo większe od wirusów, nadal pozostają w grupie mikroorganizmów, gdyż ich wymiary zawierają się w przedziale od 1 do 5 µm. Większość z nich to organizmy jednokomórkowe, niektóre gatunki mogą formować kolonie o rożnych kształtach, składające się z wielu komórek. Fascynującą a zarazem bardzo groźną cechą komórki bakteryjnej jest jej zdolność do bardzo szybkiego podziału. W odpowiednich warunkach środowiskowych (dostateczna wilgotność i dostępność składników pokarmowych) komórka bakteryjna dzieli się na dwie komórki potomne w 20 minut. Takie tempo podziałów umożliwia bakteriom uzyskanie w ciągu 8 godzin ponad 170000 komórek potomnych. Zatem, wniknięcie tylko kilku komórek chorobotwórczych bakterii wewnątrz organizmu spowoduje objawy w bardzo krótkim czasie. Inną ciekawą cechą bakterii jest zdolność przechodzenia w stan anabiozy (życia utajonego). Kiedy środowisko staje się dla bakterii niekorzystne, na przykład wysycha, wiele ich gatunków przechodzi w stan anabiozy. Komórka traci wodę, nieznacznie się kurczy i pozostaje w uśpieniu aż do momentu poprawy warunków środowiskowych.
Inne gatunki, żeby przetrwać w bardzo suchych, gorących lub zimnych środowiskach wywarzają uśpione komórki spoczynkowe, zwane endosporami. Niektóre endospory są tak oporne, że wytrzymują godzinę lub więcej gotowania lub setki lat zamrażania. Kiedy warunki zmienią się na korzystne, endospory pochłaniają wodę, uwalniają się ze swoich ścianek komórkowych i znowu stają się czynnie rosnącymi komórkami bakteryjnymi. Bakterie stanowią około 22% mikroorganizmów znajdujących się w powietrzu zewnętrznym. Natomiast ich podstawowym źródłem w powietrzu wewnętrznym jest człowiek. Dwa podstawowe rodzaje patogenów bakteryjnych w powietrzu wewnętrznym to Legionella pneumophila i termofilne Actinomycetes (promieniowce), powodujące bardzo ciężkie schorzenia, mogące prowadzić do zgonu. W lipcu 1976 r. w Bellevue-Stratford Hotel w Filadelfii odbywał się zjazd amerykańskiej organizacji kombatanckiej American Legion. Już dwa dni od jej rozpoczęcia jeden z uczestników zachorował na ciężkie zapalenie płuc. Liczba osób które zachorowały różni się w zależności od źródeł, ale przyjmuje się, że ogółem zachorowało 221 z czego 34 osoby zmarły (29 uczestników i 5 z obsługi hotelu). Dochodzenie przeprowadzone przez ośrodek CDC z Atlanty ostatecznie 18 stycznia 1977 r. dowiodło, że to bakteria Legionella pneumophila jest odpowiedzialna za te zachorowania.

 

01. Wirusy
02. Bakterie
03. Grzyby

RussianRUEnglish (UK)PolishPL