Co wpływa na
Czym chory budynek może nas
Zagrożenia konsekwencje

Zdrowy styl życia, tak modny ostatnio, kojarzony jest głównie z aktywnością fizyczną i zdrową dietą, opartą na produktach spożywczych posiadających jak najmniej różnego rodzaju zanieczyszczeń. Większość nas dostrzega problem zanieczyszczenia atmosfery przez przemysłową działalność człowieka.

Bez przyjmowania pokarmu przeciętny człowiek przeżyje 3 tygodnie, bez przyjmowania płynów 7 dni. Bez tlenu - 3 minuty!

Niestety mało kto dziś zastanawia się nad jakością powietrza, którym oddycha w domu, w szkole, w pracy, na zakupach, w kinie... Nie zastanawiamy się nad tym dopóki nie zobaczymy dymu lub pyłu, nie poczujemy zapachu gazu lub innej substancji chemicznej. Wówczas naszą naturalną, odruchową reakcją jest ucieczka...

Co jednak z zanieczyszczeniami, których nie można dostrzec i wyczuć ich zapachu?

W dzisiejszych czasach coraz więcej godzin w ciągu doby spędzamy w różnych pomieszczeniach, do których tłoczone jest powietrze przechodzące długą drogę przez kanały systemów klimatyzacyjno-wentylacyjnych. Jeżeli systemy te nie są odpowiednio monitorowane, czyszczone i dezynfekowane w wielu przypadkach elementy lub nawet cała instalacja może stać się bezpośrednim lub pośrednim źródłem zanieczyszczeń.

 

Większość zanieczyszczeń znajdujących się w powietrzu wewnątrz pomieszczeń może mieć wpływ na zdrowie ich użytkowników. W mieszkaniach, biurach, szkołach halach produkcyjnych i innych pomieszczeniach, potencjalnie najgroźniejszymi z tych zanieczyszczeń są mikroorganizmy chorobotwórcze zawieszone w powietrzu, tworzą one tzw. bioaerozol.

Produkty metabolizmu mikroorganizmów tzw. lotne związki organiczne, również stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzi. Związki te są tłoczone wraz z powietrzem wprost do pomieszczeń użytkowych.

Drobnoustroje występują we wszystkich środowiskach na Ziemi, więc ich obecność w powierzu jest zjawiskiem zupełnie normalnym. 

Jednak w przypadku wytworzenia szczególnych warunków, sprzyjających rozwojowi mikroorganizmów, co bardzo często ma miejsce w instalacjach wentylacyjno-klimatyzacyjnych (odpowiednia temperatura i wilgotność) może wystąpić nadmierny ich rozwój, co z kolei może powodować zagrożenie dla użytkowników pomieszczeń. Szczególnie w przypadku, gdy chodzi o drobnoustroje chorobotwórcze.

Problem znaczenia jakości powietrza wewnętrznego, jako zagrożenia dla zdrowia publicznego był już wielokrotnie poruszany przez Światową Organizacje Zdrowia - WHO.

 

RussianRUEnglish (UK)PolishPL